top of page

מידול קונסטרוקציה

:מידול קונסטרוקציה

: יתרונות 

 BIM 360יכולת השתלבות בפרויקטים הדורשים שיתוף קבצים ב 

יכולת השתלבות בפרויקטים הנדרשים לתיאום מערכות

יכולת מהירה להוציא מידע מקיף על כל אלמנט המהווה חלק במבנה

ניתוח כמותי של חומרים

הוצאה מהירה של תרשימי פרטים

חישובי זרימת כוחות 

 

אנחנו בארכיטריינר  מציעים מעטפת רחבה מאוד של מגוון תוכנות. וכך יוצרים סינרגיה מושלמת למידול על כלל האפשרויות וקונסטרוקציה בפרט .

bottom of page