top of page

תאום מערכות

למה איתנו ?כי אנחנו נותנים יותר! בשלב התכנון ובשלב הבניה!
 

בשלב התכנון:

  • נשתול את כל מידולי המערכות בתוך המודל האדריכלי.

  • נוציא דוחות התנגשויות כולל דוחות RFI עם דוגמאות ב-3D על אופן הבעיה, מיקום הבעיה, והצעת פיתרון. זהו! כל שנשאר ליועצים הוא לאשר וליישם.

  • נפיק תוכניות וחתכי (עבודה) למערכות כולל מידות וגבהים.

 

בשלב הבניה:

  1. נשלח בקר אל השטח. מדובר במנהל BIM שהגיע מעולם הקבלנות וכבר פה נמצא היתרון הראשון. 

  2. נגיע אל השטח לפני שלבים קריטיים כמו יציקה, ונוודה שהכול מוכן ולא עומדים לבצעה טעות. למשל שהמודד סימן את כל הפתחים ולא פספס אף אחד. 

  3. בזמני הסיור שלנו באתר נוכל לראות אם בוצעו שינויים במהלך הבניה שלא היו מתוכננים במודל. ברגע שנשים לזה לב, נוכל לעדכן את המודל הקיים והיועצים במידת הצורך, ולבחון האם בעקבות השינוי ה"ספונטני" דרושים שינויים נוספים בתכנון. במידה וכן, כמובן הוצאת תוכניות עבודה חדשות.

  4. בשטח ניפגש עם קבלני המשנה ונקבל את חוות דעתם על תכנון המערכות. האם הם ברי ביצוע או לא. במידה ולא, נציע פתרון חלופי בשיתוף עם היועץ ונבקש לעדכן את המודל בהתאם.

  5. תמיכה במנהל הפרוייקט. אנחנו נלווה את המנהל יד ביד ונפיק עבורו כל מבט בשלבים מורכבים.

  6. לגבי כתבי כמויות שקבלני המשנה יציגו למנהל הפרוייקט. נוכל לבקר ולהראות כתב כמויות נאמן למציאות.

תוכנית פתחים דופן פנימית של חצר אנגלית (1)_page-0001.jpg
תוכנית פתחים_page-0001.jpg
שאילת- חסר אישור קונסטרוקטור למספר שרוולים בתקרה_page-0001.jpg
RFI-026_page-0001.jpg
bottom of page